Choose Skin

Region Vest

 
501  - Assens Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
 
502  - Bogense Billardklub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 4
181 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 2
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 3
 
503  - Bristol Odense
Turnr. Turnering Holdnr
11 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
28 Keglebillard - Oldboys Vest 5
28 Keglebillard - Oldboys Vest 6
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
120 Keglebillard - Søgaard Ligaen 1
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 2
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 3
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 4
 
504  - Ejby Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
 
505  - Billardklubben Faaborg
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 2
 
506  - Billard Øst
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
 
508  - Højby Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
 
509  - Haarby Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
 
510  - Haastrup Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 4
 
511  - Marstal Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
 
513  - Midtfyns Billardklub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
 
514  - Billardklubben Nyborg
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
120 Keglebillard - Søgaard Ligaen 1
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
 
515  - Næsby Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 4
 
516  - Billardklubben Nørre Aaby
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 2
 
517  - Dyrup Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
 
518  - Otterup Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
 
519  - Stenstrup Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
 
520  - Veflinge Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
 
522  - Søndersø Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 2
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 3
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
 
523  - Tommerup Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
 
524  - Sydfyns Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
35 Keglebillard - 3. Division Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
142 Keglebillard - 1. Division Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 4
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 5
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 2
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 3
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 4
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 5
 
525  - Vissenbjerg Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 2
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 3
 
526  - Ørbæk Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
28 Keglebillard - Oldboys Vest 5
28 Keglebillard - Oldboys Vest 6
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 4
142 Keglebillard - 1. Division Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
181 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 1
181 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 2
181 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 3
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 2
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 3
 
527  - Aarup Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
 
603  - Aalborg Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
11 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 1
13 3 Bande Carambole - Søgaard Ligaen 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 2
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
 
604  - Halvrimmen Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
28 Keglebillard - Oldboys Vest 5
28 Keglebillard - Oldboys Vest 6
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
 
606  - Arden Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 4
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
 
607  - Aarhus Pensionist Billard Club
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
 
608  - Aars Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
28 Keglebillard - Oldboys Vest 5
28 Keglebillard - Oldboys Vest 6
28 Keglebillard - Oldboys Vest 7
28 Keglebillard - Oldboys Vest 8
28 Keglebillard - Oldboys Vest 9
28 Keglebillard - Oldboys Vest 10
28 Keglebillard - Oldboys Vest 11
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 4
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 5
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 6
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 7
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
120 Keglebillard - Søgaard Ligaen 1
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 1
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 2
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 3
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 4
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 5
 
609  - Asaa Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 2
120 Keglebillard - Søgaard Ligaen 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 2
142 Keglebillard - 1. Division Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
 
610  - Aulum Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
 
611  - Balling Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
612  - Brovst Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
 
616  - Billardklubben Ans
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
 
617  - Bov Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 4
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 5
 
618  - Bramming Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
619  - Brande Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
 
620  - Brønderslev Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
28 Keglebillard - Oldboys Vest 5
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 2
 
622  - Hjørring Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 4
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 5
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 6
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 7
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 2
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
 
624  - Børkop Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
11 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
 
625  - Darum Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
626  - Ebeltoft Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
 
627  - Esbjerg Billard Club
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 3
22 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 1
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 2
 
628  - Ejstrupholm Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
 
630  - Billardklubben FLUEN
Turnr. Turnering Holdnr
11 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
22 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
 
631  - Fredericia Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
11 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 1
13 3 Bande Carambole - Søgaard Ligaen 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
22 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 1
 
632  - Frederikshavn BK af 1984
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 1
 
633  - Billardklubben FREM
Turnr. Turnering Holdnr
11 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
28 Keglebillard - Oldboys Vest 5
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
120 Keglebillard - Søgaard Ligaen 1
120 Keglebillard - Søgaard Ligaen 2
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
142 Keglebillard - 1. Division Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 4
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 5
376 Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Vest 1
 
635  - Givskud Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
 
636  - Glejbjerg Billard Club
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
637  - Grenaa Billard Club
Turnr. Turnering Holdnr
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
 
638  - Gråsten Billard Club
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 1
 
639  - Gørding Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
28 Keglebillard - Oldboys Vest 5
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 4
 
641  - Klub 10, Horsens
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
 
642  - Harboore Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
 
643  - B67 Herning
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
142 Keglebillard - 1. Division Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
 
644  - Hjallerup Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
645  - Holstebro Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
 
646  - Holsted Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
 
648  - Horsens Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
22 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
 
649  - Hovborg Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
 
650  - Hovedgaard Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
 
651  - Haderup Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
 
652  - Ikast Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
 
654  - Juelsminde Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
 
658  - Kongerslev Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
659  - Lemvig Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
 
660  - Lindknud Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 1
 
662  - Morsø Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
663  - Mulbjerg Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
 
665  - Nordals Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
 
666  - Nr. Snede Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
142 Keglebillard - 1. Division Vest 1
 
668  - Pandrup Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
670  - Raa Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 1
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 2
 
672  - Randers Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
13 3 Bande Carambole - Søgaard Ligaen 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 2
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 1
 
674  - Rosenholm Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
 
676  - Rødding Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 4
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
 
678  - Silkeborg Billard Club
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
28 Keglebillard - Oldboys Vest 5
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
 
679  - Sindal Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 2
386 Skomar´ 2-mands hold - vest 1
 
680  - Skagen Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
11 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
28 Keglebillard - Oldboys Vest 4
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
 
681  - Skanderborg Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
 
682  - Solsidens Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
137 Keglebillard - Serie 1 Vest 1
 
684  - Struer Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
686  - Svenstrup-Godthåb IF
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
 
687  - Sæby Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
 
688  - Sønderborg Billard Club
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
89 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 3
 
691  - Taulov/Skærbæk Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
22 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Vest 1
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
 
692  - Thisted Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
25 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
 
693  - Tinghøj Billard Club
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 2
 
694  - Tinglev Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
148 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 1
 
697  - Tørring Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
 
698  - Tønder Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
 
700  - Vejen Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 3
 
701  - Vejle Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
11 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 1
13 3 Bande Carambole - Søgaard Ligaen 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
 
702  - Viborg Billard Club
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
181 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 1
 
704  - Vrå Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
 
705  - Ørsø Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
18 Keglebillard - Serie 2 Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
 
707  - Østjydsk Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
28 Keglebillard - Oldboys Vest 2
28 Keglebillard - Oldboys Vest 3
 
708  - Ålbæk Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
28 Keglebillard - Oldboys Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 2
 
902  - Borris Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1
 
905  - Grønbjerg Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
 
910  - Lem Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
 
911  - Oksbøl Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
22 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Vest 1
 
918  - Spjald Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
35 Keglebillard - 3. Division Vest 1
142 Keglebillard - 1. Division Vest 1
 
922  - Troldhede Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
67 Keglebillard - Serie 3 Vest 1
 
923  - Varde Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
13 3 Bande Carambole - Søgaard Ligaen 1
22 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Vest 1
142 Keglebillard - 1. Division Vest 1
 
924  - Videbæk Billard Klub
Turnr. Turnering Holdnr
134 Keglebillard - 2. Division Vest 1