Choose Skin
 
Sidste nyt

 

Databeskyttelsesloven - GDPR

Følg denne vejledning:
https://dendanskebillardunion.dk/wp-content/uploads/VEJLEDNING_LOG_IND.pdf

----------------------------------------------------

DDBU kontakt

  • Jan Bemmann               tlf. 4326 2082 / 4279 4609       janb@ddbu.dk
  • Hanne Rasmussen       tlf. 9718 2929 / 2172 9090       hanne@ddbu.dk

DDBUs TU-udvalg

  • Jan Mortensen (TU-formand)                         tlf. 4095 4246      jm@ddbu.dk
  • Sv. Aage Hansen (TU-koordinator vest)        tlf. 4215 8536      svendaagenh@gmail.com
  • Johnny Mogensen (TU-koordinator øst)       tlf. 2420 5913      jom@ddbu.dk


VIGTIGT !!!
Vi har konstateret fejl når individuelle skemaer uploades:

Når I trykker på upload knappen skal I vente 3-5 sekunder til der
kommer
en popup knap, hvor I skal trykke på OK. Hvis dette ikke
bliver efterlevet kan
der opstå fejl, enten bliver skemaet ikke
registreret,
eller det kan finde på at hente resultater fra en
anden pulje.

DET ER MEGET VIGTIGT I GIVER JERES SPILLERE BESKED !!


Der er lagt nye datoplaner op pr. 21-08-2019

Alle henvendelser til DDBU skal ske via klubbens bestyrelse!

Som medlem af en klub er man oplyst om risikoen for at en turneringskamp streames - 
hvis spilleren vælger fra, gælder de almindelige afbudsregler.

Info om DDBU´s behandling af persondata fremgår af DDBU´s hjemmeside:
http://dendanskebillardunion.dk/wp-content/uploads/DDBU-Privatlivspolitik.pdf
 

Tilmelding til cupper

Klubberne bedes være mere opmærksom på tilmeldingsfristen til diverse cupper,
det er ikke muligt med eftertilmeldinger!

Holdturnering - § 11 stk. 8 B

To hold kan, for så vidt der er enighed herom, afvikle en kamp på en anden dato,
end turneringsplanen foreskriver. ALLE udsatte kampe skal være afviklet
inden 2. sidste spillerunde. Er der tale om hold fra samme klub, skal disse kampe
være afviklet inden næste runde.
Afvikles kampen ikke efter disse regler, er det holdet der har ønsket at få flyttet
kampen, der taber uden kamp.

Kommende TU-møde

Januar 2020
 

 
Excel skemaer
Under Info findes en "Snit-beregner" og Tilmeldinger > Holdtilmeldinger ...

DDBU efterlever gældende GDPR-regler.
Klik på linket og læs mere om det < Læs GDPR

Ligeledes skal du tage stilling til følgende:
Tryk på [Accept] : Ja; mit telefon-nr med mere, må stå på diverse lister
Tryk på [Nej] : Mit telefon-nr må IKKE fremgå af diverse lister