Choose Skin
 
Sidste nyt

 

VIGTIGT !!!!

I forbindelse med regeringens og DIF´s foranstaltninger til bekæmpelse af
Corona-virus har DDBU´s turnerings- og eliteudvalg
foretaget forskellige
ændringer og nye spilledatoer for sæsonens sidste turneringer.

Se links:

/uploads/REFERAT FRA TURNERINGSMØDE (51) MARTS 2020 - Corona-virus.pdf

/uploads/REFERAT FRA TURNERINGSMØDE (52) 25. MARTS 2020 INDIV. (Corona).20200327102651.pdf

/uploads/Datoplan - corona 2020.xls

 

DDBU meddeler:

Den Danske Billard Union tiltræder med omgående virkning de af regeringen og DIF
foreslåede foranstaltninger til bekæmpelse og inddæmning af Corona smitten. 

Det betyder: 

Al turneringsaktivitet af enhver art suspenderes hermed i første omgang fra i dag
torsdag d. 12. marts 2020 indtil fredag d. 27. marts. Suspenderingen er ikke en aflysning
men en udsættelse af al turneringsaktivitet indtil videre. Når situationen er under
kontrol, vil Turneringsudvalget meddele proceduren for afvikling af udsatte turneringer. 

DDBU opfordrer samtidig alle billardklubber, som er medlem af unionen til at holde
lukket for al aktivitet indtil i første omgang d. 27. marts. 

Situationen og udviklingen følges nøje og i takt med nødvendige opdateringer eller
yderligere forholdsregler vil DDBU løbende orientere unionens klubber og medlemmer. 

Med venlig hilsen 

Torsten Danielsson 
Formand 
Den Danske Billard Union 

 

Databeskyttelsesloven - GDPR

Følg denne vejledning: VEJLEDNING_LOG_IND.pdf

DDBU kontakt

  • Jan Bemmann                tlf.  4279 4609                            janb@ddbu.dk
  • Hanne Rasmussen        tlf. 9718 2929 / 2172 9090       hanne@ddbu.dk
  • Rune Kampe                   tlf. 3061 8680                             rune@ddbu.dk

DDBU´s TU-udvalg

  • Jan Mortensen (TU-formand)                         tlf. 4095 4246      jm@ddbu.dk
  • Sv. Aage Hansen (TU-koordinator vest)        tlf. 4215 8536      svendaagenh@gmail.com
  • Peter Lund (TU-koordinator øst)                    tlf. 2278 5032      hbfpeter@outlook.dk

Alle henvendelser til DDBU skal ske via klubbens bestyrelse!


Som medlem af en klub er man oplyst om risikoen for at en turneringskamp streames - 
hvis spilleren vælger fra, gælder de almindelige afbudsregler.

Info om DDBU´s behandling af persondata fremgår af DDBU´s hjemmeside:
DDBU-Privatlivspolitik.pdf

Holdturnering - § 11 stk. 8 B

To hold kan, for så vidt der er enighed herom, afvikle en kamp på en anden dato,
end turneringsplanen foreskriver. ALLE udsatte kampe skal være afviklet
inden 2. sidste spillerunde. Er der tale om hold fra samme klub, skal disse kampe
være afviklet inden næste runde.
Afvikles kampen ikke efter disse regler, er det holdet der har ønsket at få flyttet
kampen, der taber uden kamp.

Kommende TU-møde

Maj 2020

 
Excel skemaer
Under Info findes en "Snit-beregner" og Tilmeldinger > Holdtilmeldinger ...

DDBU efterlever gældende GDPR-regler.
Klik på linket og læs mere om det < Læs GDPR

Ligeledes skal du tage stilling til følgende:
Tryk på [Accept] : Ja; mit telefon-nr med mere, må stå på diverse lister
Tryk på [Nej] : Mit telefon-nr må IKKE fremgå af diverse lister