Choose Skin
 ****
Sidste nyt


-- DDBU kontakt:

Jan Bemmann            tlf. 4326 2082 / 4279 4609      janb@ddbu.dk

Niels Nüchel               tlf. 2425 0633                           nuchel@ddbu.dk

Hanne Rasmussen    tlf. 9718 2929 / 2172 9090     hanne@ddbu.dk


-- TU-møder --

Næste tu-møder afholdes lørdag den 7. april 2018.


-- VEDLIGEHOLDELSE AF MEDLEMSDATA --

Vi har et stigende behov, både internt og eksternt, for at kunne udarbejde rimelige sikre
statistikker i forbindelse med vores medlemssammensætning både hvad angår alder –
køn – region og disciplin/er.

Vi ønsker et tættere forhold til klubbernes medlemmer med informationer via SMS –
hvilket indebærer at medlemmernes mobilnummer skal være opdateret.

Vi ønsker at klubberne gennemgår spillerinfo for forkerte fødselsdatoer (rettelse sendes
pr. mail) og spiller der enten er udmeldt eller afgået ved døden fjernes.

Vi gør opmærksom på at DDBU ikke videregiver informationer om de enkelte klubbers
medlemmer.

 • Billardresultater.dk - login med administrator login
 • Gå til fanen admin
 • Vælg klub- og spillerinfo, gå videre til ændre medlemsdata
 • Ud for spiller tryk på "ret"
 • Tryk på slet for at fjerne spillere af spillerinfo siden.
 • Tilføj/ændre mobil nr. og fjern nedlagte fastnet numre.
 • Nederst vil højre - tryk på "rolle" og vink af hvilken discipliner den
  enkelte spiller er aktiv i.

     ALT DETTE BEDER VI JER FÅ KLARET SENEST 31. MARTS 2018.


-- DIFs medlemsregistrering --

 • Indberetning til DIFs medlemsregistrering - senest den 1. marts 2018
   
 
Excel skemaer
Under Info findes en "Snit-beregner" og Tilmeldinger > Holdtilmeldinger ...