Choose Skin
 ****
Sidste nyt

 

HOLDTURNERINGSPLANERNE ER NU GÆLDENDE, SKULLE DER EFTERFØLGENDE
KOMME EN EFTERTILMELDING, VIL KLUBBERNE FÅ DIREKTE BESKED.


-- 11 stk. 17H - Regionsserier --

a) Serie 1 og 2 (fast distance) – tilmeldes med snitsum (såfremt der er 5 spillere
på holdet er det de 4 bedste spilleres snit lagt sammen der danner snitsummen).
Ved brug af reserve må holdsummen højst overskrides med 20%.

Benyttes der reserver så holdsummen overskrider det tilmeldte holdsum
mere end 4 gange i
grundspillet kan holdet ikke deltage i RF og LF.
Ved deltagelse i RF og LF må holdsummen ikke overskride den tilmeldte holdsum.

b) Serie 3 (handicapdistancer).

Ovennævnte er gældende fra sæson 2018-19 !!

-- Sidste frist for tilmeldinger --

 • Hold – 1. juli 2018
 • Indiv. – 15. aug. 2018

Vigtigt !! – bemærk vi starter en ny holdturnering op –
Oldboys 2-mands hold, der spilles onsdag formiddag.

Bemærk følgende:

 1. For at tilmelde til individuelle turneringer SKAL der være indløst licens.
 2. Kvinder/piger der ønsker at deltage i seniorrækkerne skal tilmeldes
  via mail til sekretariatet hanne@ddbu.dk


-- DDBU kontakt --

 • Jan Bemmann            tlf. 4326 2082 / 4279 4609      janb@ddbu.dk
 • Niels Nüchel               tlf. 2425 0633                           nuchel@ddbu.dk
 • Hanne Rasmussen    tlf. 9718 2929 / 2172 9090     hanne@ddbu.dk
   

-- TU-møder --

Dato ikke afsat endnu - men forventes i sept. måned
 

 
Excel skemaer
Under Info findes en "Snit-beregner" og Tilmeldinger > Holdtilmeldinger ...