Choose Skin
 ****
Sidste nyt

 
Klubber/spillere bedes være opmærksom på at reglerne i DDBUs turneringsreglement
overholdes, bl.a. nedenstående eksempler ...

-- DDBUs turneringsreglement --

Paragraf 7 stk. 14 ...

Det er ikke tilladt at indtage alkoholholdige drikke under stævner/ turneringer.

Dette gælder fra stævnets begyndelse til den enkelte spiller har spillet/dømt sin
sidste kamp den pågældende dag.
Det er ikke tilladt, at spille med større alkoholpromille i blodet end laveste
promillegrænse for bilkørsel.

Paragraf 13 ...

Spillere, der ikke møder i reglementeret spilledragt, skal nægtes spilletilladelse
og erklæres for tabere.

I holdkampe kan en anden reglementeret påklædt spiller indtræde på holdet.
Turneringsreglementets øvrige bestemmelser skal dog samtidig være overholdt.
Det er arrangørklubben, turneringsledelsen, modstanderens, ansvar at
ovenstående effektueres.

-- TILMELDINGSFRISTER --

DM 2-mands hold i 5-kegle - 1. marts 2018

Bonus oldboys holdturnering - 5. marts 2018


-- VEDLIGEHOLDELSE AF MEDLEMSDATA --

Vi har et stigende behov, både internt og eksternt, for at kunne udarbejde rimelige sikre
statistikker i forbindelse med vores medlemssammensætning både hvad angår alder –
køn – region og disciplin/er.

Vi ønsker et tættere forhold til klubbernes medlemmer med informationer via SMS –
hvilket indebærer at medlemmernes mobilnummer skal være opdateret.

Vi ønsker at klubberne gennemgår spillerinfo for forkerte fødselsdatoer (rettelse sendes
pr. mail) og spiller der enten er udmeldt eller afgået ved døden fjernes.

Vi gør opmærksom på at DDBU ikke videregiver informationer om de enkelte klubbers
medlemmer.

  • Billardresultater.dk - login med administrator login
  • Gå til fanen admin
  • Vælg klub- og spillerinfo, gå videre til ændre medlemsdata
  • Ud for spiller tryk på "ret"
  • Tryk på slet for at fjerne spillere af spillerinfo siden.
  • Tilføj/ændre mobil nr. og fjern nedlagte fastnet numre.
  • Nederst vil højre - tryk på "rolle" og vink af hvilken discipliner den
    enkelte spiller er aktiv i.

     ALT DETTE BEDER VI JER FÅ KLARET SENEST 31. MARTS 2018.


-- DIFs medlemsregistrering --

  • Indberetning til DIFs medlemsregistrering - senest den 1. marts 2018

-- Tilmelding til Tour i 3-bande og 5-kegle --

Tilmeldingsfristen er pr. 1. januar 2018 ændret til mandag kl. 08:30 før afviklingsdagen

-- Betaling til Tour --

I forbindelse med betaling ved tilmelding til turneringer bliver tilmeldingsgebyret
IKKE hævet, før tilmeldingsfristen er udløbet.

Fanen "Tour" er ændret til "Book turnering".

-- Indiv. skemaer --

Fluebenet øverst på de individuelle skemaer, må KUN fjernes såfremt spillerne
går videre til næste runde uden kamp.
 

 
Excel skemaer
Under Info findes en "Snit-beregner" og Tilmeldinger > Holdtilmeldinger ...