Choose Skin
 ****
Sidste nyt


Indbydelsen til Søgaard-cup er udsendt til samtlige klubber den 05-11-2018.

--- Tilmelding til cupper ---
Så er indbydelsen til sæsonens Søgaard-cup i kegler og 3-bande udsendt.

Klubberne bedes være mere opmærksom på tilmeldingsfristen til diverse cupper,
det er ikke muligt med eftertilmeldinger!

--- Holdturnering - § 11 stk. 8 B ---

To hold kan, for så vidt der er enighed herom, afvikle en kamp på en anden dato,
end turneringsplanen foreskriver.
ALLE udsatte kampe skal være afviklet inden 4. sidste spillerunde.
Er der tale om hold fra samme klub, skal disse kampe være afviklet inden næste runde.
Afvikles kampen ikke efter disse regler, er det holdet der har ønsket at få flyttet kampen, 
der taber uden kamp.

--- Indiv. ---

OBS !! - flyttes afvikling af en individuel pulje, skal spilledatoen være
før den angivne dato.
 

--- DDBU kontakt ---

  • Jan Bemmann            tlf. 4326 2082 / 4279 4609      janb@ddbu.dk
  • Niels Nüchel               tlf. 2425 0633                           nuchel@ddbu.dk
  • Hanne Rasmussen    tlf. 9718 2929 / 2172 9090     hanne@ddbu.dk

--- TU-møder ---

Den 24. nov. 2018
 

 
Excel skemaer
Under Info findes en "Snit-beregner" og Tilmeldinger > Holdtilmeldinger ...